به همین دلیل در سنگ آهن مهم است

شيمي - آهن

عامل مهم در این جابه ... میلیون تن سنگ آهن مورد نیاز است. ... به همین خاطر آهن 57 در شیمی و ...

اترك رد