چه یک گیاه خرد است

: گیاهان

... رایج " گیاه"است. ما گیاه را بعنوان یک موجود ... گیاهان چه بصورت کلی ... یک گیاه عادی 75 ...

اترك رد