ققنوس آسیاب ریز

ققنوس

ققنوس. پست ... بعد دنیا هی پر از آدم شد و این آسیاب گشت و گشت ... یک‌ریز می‌کشند ز دل ...

اترك رد