درهم شکستن یا خرد کردن آسفالت

: آسفالت

آشناترین نوع آسفالت همان آسفالت گرم یا بتن ... فیلر را می‌توان از شکستن و خرد کردن سنگهای ...

اترك رد