بسیار ریز آسیاب بهتر

آسیاب قهوه

مثلاً برای به دست آوردن پودر قهوه‌ای با دانه‌های بسیار ریز ... ترک بهتر است از آسیاب‌های ...

اترك رد