سیمان حرارت کم

ساختمان

سیمان پرتلند رنگی. گاهی لازم است به دلیل زیبا سازی نما یا متمایز کردن قسمتی از سازه بخواهیم ...

عمران(بتن)

... یک سیمان زودگیر است یک سیمان پر حرارت است برای ... یک سیمان کند گیر و کم حرارت در بتن ...

اترك رد