شسته شدن منگنز

اسید هیومیک

سولفات منگنز; ... بر خلاف کود های شیمیایی که به راحتی در اثر برداشت محصول و یا شسته شدن از خاک ...

اترك رد