سیستم به جای گل رس شیل خاکستر روند آجر نسوخته

INCHGD - لعاب

مخلوط کردن لعاب با سیلیکات سدیم مایع به جای آب ... قبل از آنکه خاکستر به عنوان ... به نـام گل ...

بهترین

... هاى آن‌ها از رس باشد، به آن‌ها گل‌سنگ ... خاکستر پوسته برنج به جای ... رس, شیل و اسلیت ...

عطش

... جانشين گل به كار ... اقدام به منبسط کردن رس و شیل کرد و ... آجر فشاری به جای آجر ...

پرلیت - nmsm.ir

در جدول 16 بتن های مختلف با ملات پرلیتی، ملات موادی نظیر خاک رس، شیل ... به شکل آجر ... به جای چوب ...

اترك رد