فلز

فلز - Wikipedia

فلز ماده‌ای ایسه کی شه انه صیقل دان و براق کودن بجز جيوه كه دمای در اتاق بشكل مايع ایسه) یا ...

فلز - Wiktionary

This page was last edited on 12 November 2017, at 14:23. Text is available under the Creative Commons Attribution-ShareAlike License; additional terms may apply.

عصر فلز - vista.ir

با ذوب شدن برف و يخ آخرين يخچال‌هاى دوران چهارم زمين‌شناسى از گسترش يخچال‌ها کاسته شد و ...

اترك رد