شماتیک شکسته چکش چکش

چکش - aftabir.com

چکش ،آفتاب ... رکورد پرتاب چکش و پرش با نیزه دو و میدانی بانوان کشور شکسته شد; چکش زرین ...

اترك رد