می تواند دولومیت استخراج می شود

: استخراج آهن

سنگ معدن هایی که آهن از آن استخراج می شود ... کوره می تواند به ... دولومیت بکارگرفته می شود ...

اترك رد