مالش دادن کردن ترمه

کس دادن - Wiktionary

May 25, 2017· کس دادن (kos dâdán) infinitive; کس داد (kos dâd) past stem: کس ده (kos deh) present stem; کس داده‏ (kos dâdé) past participle ...

اترك رد